De bouw moet én kan veiliger

Vorig jaar telden we in ons land twintig dodelijke slachtoffers in de bouw als gevolg van ongelukken.

Dit zijn er vier meer dan het jaar ervoor. Daarnaast zien we een flink aantal gewonden en een forse materiële schade. Door in te zetten op meer veiligheid profiteert iedereen in het bouwproces. Dat kan door nog meer aandacht aan VCA-certificaten en investeren in veiligheidsbewustzijn. BouwGenius doet dat.

Buitenlanders werken veiliger
De krappe arbeidsmarkt in de bouw leidt ertoe dat we steeds meer buitenlandse bouwvakkers op de bouwplaats zien. Vaak wordt naar hen verwezen als de veiligheid ter sprake komt. Onterecht, wat BouwGenius-directeur Paul Muller betreft. ‘Het is echt een fabeltje, dat buitenlandse bouwvakkers vaker bij ongelukken zijn betrokken dan hun Nederlandse collega’s. Sterker nog: uit eigen onderzoek blijken buitenlanders juist veiliger te werken; onze klanten bevestigen dit beeld. We hebben dan ook te maken met een hardnekkig vooroordeel, dat is gebaseerd op angst.’
Anders dan in de installatietechniek is het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) niet honderd procent ingevoerd in de bouw. ‘We zien nog steeds dat bouwbedrijfjes en zzp’ers zonder VCA-certificaat aan de slag gaan. Die missen niet alleen het certificaat zelf, maar vooral een stuk veiligheidsbewustzijn.’

Tussen de oren
Gezien het hoge aantal slachtoffers en de aanzienlijke materiële schade als gevolg van ongevallen op de bouwplaats staat veiligheid bij verreweg de meeste bouwbedrijven bovenaan. ‘De bouw moet als geen ander weten dat veiligheid op het werk essentieel is. En dan heb ik het niet alleen over veiligheidsmiddelen en beschermende kleding, maar vooral ook over de menselijke factor: veiligheid zit tussen de oren.’

Veiligheid voorop
Niemand is gebaat bij onveiligheid: de opdrachtgever niet, de uitvoerder niet en de bouwvakker niet. Daarom besteedt BouwGenius veel aandacht aan veiligheid. ‘We zorgen ervoor dat onze medewerkers, of het nu landgenoten zijn of buitenlanders, eigen medewerkers of ZZP-ers, beschikken over een VCA-certificaat en daarnaast over andere relevante certificaten, bijvoorbeeld een hoogwerkercertificaat. En we gaan verder, want op bouwprojecten waar we werkplekinspecties uitvoeren, leggen we alle onveilige situaties en ondeugdelijke PBM’s en materialen vast en melden die bij het bouwbedrijf. We fungeren zo als de extra ogen en oren van de klant en hebben daarbij één doel voor ogen: maximale veiligheid op de bouwplaats.’

STOP campagne
Dat is ook de insteek bij de STOP-campagne van BouwGenius, waarbij medewerkers worden opgeroepen om bij het begin van de werkzaamheden een Last Minute Risico Analyse te doen en bij twijfel te stoppen met de werkzaamheden. Voorkomen is beter dan genezen, aandacht besteden aan veiligheid is goedkoper dan persoonlijke en materiële schade.

Veiligheid gaat bij BouwGenius voorop!

top