BouwGenius, wie we zijn

BouwGenius bestaat sinds 2001, maar het management werkt al sinds 1976 in de markt voor bemiddeling van technisch personeel in de vakgebieden elektro- en installatietechniek en werktuigbouwkunde voor de sectoren industrie, infra, utiliteit, telecom, energy & marine.

En voor de bouwmarkt specifiek voor bemiddeling van vakmensen en UTA voor de woningbouw, utiliteit, infra en industrie. De 3 partners hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring!

Binnen het management van BouwGenius is Cor ten Broeke verantwoordelijk voor alle operationele zaken. Edwin Nooijen is verantwoordelijk voor de commerciële zaken. Samen met een hecht team van collega’s in binnen-en buitenland werken zij continu aan de verdere ontwikkeling van de BouwGenius dienstverlening. Hun persoonlijk uitgangspunt is daarbij het bieden van toegevoegde waarde aan alle betrokkenen bij BouwGenius, waarbij de klant centraal staat.

 

Wat doen we

Detacheren en Uitzenden
BouwGenius werft vakmensen met bewezen, vaak specialistische kwaliteiten, die vervolgens op uitzend- of detacheringbasis bij opdrachtgevers ingezet worden. BouwGenius selecteert vaklui, bepaalt hun competenties en maakt ze beschikbaar voor grote en kleine opdrachtgevers. Timmerlieden en UTA personeel is onze specialiteit. We bemiddelen ook in ZZP’ers. Daar hebben we aparte afspraken mee gemaakt. Kernpunt is dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we aan de wettelijke kaders voldoen.

Voor een selecte groep van klanten bieden we Europese vakkrachten aan. Wij bemiddelen dan niet alleen maar regelen ook al het papierwerk eromheen. En dat tegen een vast uurtarief.

 

Projecten
Het inzetten van teams om specifieke projecten uit te voeren is een specialiteit van BouwGenius. Het gaat dan om samenstelling en beschikbaar maken van de juiste mensen. Een goed logistiek draaiboek zorgt voor juiste bezetting op het juiste moment. BouwGenius biedt leveringszekerheid, ook voor grotere aantallen vakmensen. Hier bieden raamcontracten of projectafspraken de beste uitgangspunten voor succes.

Strategisch HR advies
BouwGenius is personeelspartner voor kleine en grote opdrachtgevers. Hier is meer dan 100 jaar ervaring beschikbaar voor opdrachtgevers, die een sparringpartner waarderen voor het bezettingsvraagstuk van hun personeel. Zowel op korte termijn als op lange termijn. Niet alleen beschikbaarheid is daarbij van belang, maar vooral samenstelling en timing.

Hoe doen we het

Planning, matching, plaatsing.
Voor Timmerlieden is BouwGenius decentraal georganiseerd. Kennis van de regio, invulling op locatie, weten waar behoefte aan is, zijn dan van belang. Veelal hebben we aan een half woord genoeg, wij zijn immers zelf afkomstig uit de bouwsector.

Voor UTA personeel lopen de lijnen iets anders. Daar staat de UTA medewerker zelf ook dicht bij de planningstafel. Het gaat dan ook om een match met de gewenste carrièreplanning. Heel Nederland komt dan in beeld en bepalen we nauwkeurig welke volgende stap de juiste is. De kandidaat, die we gaan voorstellen moet geschikt, gemotiveerd en gedreven zijn. Een perfecte match met het project of de klant. Onze selectieprocedure is daarop voorbereid en dat is een van onze krachten.

 

 

 

De kracht van BouwGenius

Het administratieve proces van een aanvraag voor opdrachtgevers is door BouwGenius eenvoudig en gemakkelijk gemaakt. Wij noemen dat programma Request en we hebben dit zelf geschreven. Request biedt klanten direct inzicht in gemaakte afspraken en het verloop van het logistieke proces. Van het begin tot en met het laatste onderdeel: het versturen van een digitale factuur met daarop de correcte gegevens naar het vooraf afgesproken e-mail adres.

Op een aanvraag volgt een matching door ervaren recruiters met behulp van het competentiemodel. De voorgestelde kandidaten worden in een bevestigingsmail met alle relevante gegevens van de overeenkomst naar de opdrachtgever gestuurd. Nadat er door de klant akkoord is gegeven op de voorgestelde kandidaat krijgt de klant toegang tot de gegevens van de kandidaat.

 

Ons team

Jaap Kroon

Recruiter

George Hintz

Recruiter

Jos Korver

Directeur

Paul Muller

Directeur

Pim Sengers

Directeur

Jeroen van Aken

Sr. Project Coördinator

Jolanda Asteleijner

Administratief Medewerkster

Caspar Bitter

Sr. Project Coördinator

Esra Bloo

Project Coördinator

Stephan ter Braake

Project Coördinator

Cor ten Broeke

Directeur

Danielle van de Craats

Administratief Medewerkster

Rianne van de Craats

Administratief Medewerkster

Goos Doornewaard

Sr. Project Coördinator

Henriëtte Jansen

Administratief Medewerkster

Caroline Kroon

Sr. Project Coördinator

Channa Kruiper

Project Coördinator

Michaela Muller

Jr. Project Coördinator EU

Edwin Nooijen

Commercieel Manager

Sandra van Rooij

Jr. Project Coördinator EU

Angelo van der Sanden

Project Coördinator

Patrick van Steenderen

Hoofd Administratie

Bertus Telgenkamp

Sr. Project Coördinator

Bennett Vermorken

Jr. Project Coördinator

Sander Vos

Project Coördinator

Veiligheid en Kwaliteit in het DNA van BouwGenius

BouwGenius is VCU en NEN 4400 gecertificeerd maar gaat verder dan dat. Veiligheid en kwaliteit moeten tot het DNA van de organisatie behoren en onderdeel uitmaken van de denkwijze van BouwGenius en haar medewerkers. BouwGenius heeft zodoende grip op het voorkomen van gevaarlijke situaties, ongevallen en “bijna“ ongevallen. Projecten worden regelmatig bezocht voor een werkplekinspectie en daarna geëvalueerd met de opdrachtgevers. Doel daarbij is om een verschillen analyse te maken tussen de werkelijke en de gewenste werksituatie. Indien de omstandigheden daarom vragen kan er direct worden ingegrepen.

De resultaten worden in een jaarlijkse rapportage besproken met de opdrachtgevers. Hier worden ook wijzigingen in wet- en regelgeving meegenomen en geïmplementeerd. Het kwaliteitssysteem wordt ook regelmatig geauditeerd. Kwaliteit valt onder continue aandacht, het is een bepalend speerpunt voor verbetering van de dienstverlening.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt in het beleid uiteen in drie aandachtspunten: mensen, milieu en maatschappij. De mens centraal stellen focust op alle doelgroepen en hun welzijn. Milieu heeft als kern duurzaam produceren en energiebewust zijn. Maatschappij is verantwoording nemen voor de functie van BouwGenius voor alle belanghebbenden in termen van opbrengst en waarde.

Het gemak van downloads

Downloads is de verzameling van alle belangrijke documenten die een werknemer of een opdrachtgever van BouwGenius nodig kan hebben. BouwGenius heeft altijd de meest actuele versies van documenten gerubriceerd en digitaal beschikbaar gemaakt. De aard van de documenten is geheel afhankelijk van de behoefte van de afnemer en de toepassingen.

Wilt u als inlener van vakmensen over een G-rekening bij de belastingdienst beschikken voor de betaling van loonheffingen en BTW ? Of wilt u over de actuele WKA gegevens beschikken? Ga naar www.bouwgenius.nl/downloads

Alle documenten worden maandelijks geactualiseerd, voor specifieke ondersteuning staat het BouwGenius backoffice ter beschikking. Vraag ernaar of ga nu naar downloads.

top