Nederland moet aantrekkelijk blijven voor buitenlandse vaklieden

Hoeveel arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa mogen er maximaal in een gemeente wonen? In principe mag iedereen uit de EU zich overal in de EU vestigen. Toch hebben zeker drie gemeenten in Nederland hier een grens aan gesteld.

Dit blijkt uit onderzoek van de NOS (bron: NOS Journaal 18/02/2020 20.00u). Het gaat om de gemeenten Maasdriel, Deurne en Zaltbommel. Helm Verhees, wethouder van Deurne, zegt dat deze maatregel o.a. moet voorkomen dat arbeidsmigranten druk leggen op de woonvoorzieningen. In hetzelfde item geeft bouwondernemer Twan van Doorne aan dat werknemers uit Midden- en Oost-Europa belangrijk zijn voor de lokale economie. Ze zijn onmisbaar want het is  erg moeilijk om aan Nederlandse bouwvakkers te komen. Hij pleit juist voor meer woonplekken voor arbeidsmigranten. Anders is er een flink risico dat de buitenlandse werknemers in Duitsland gaan werken, daar is veelal makkelijker aan woonruimte te komen. Het gevolg zal zijn dat Nederlandse bouwprojecten veel langer duren vanwege toenemend personeelstekort.

Paul Muller, managing director van BouwGenius en TecLine, sluit zich hier volledig bij aan: “We moeten als land aantrekkelijk blijven voor buitenlandse vaklieden. Ik vergelijk het met windmolens. Iedereen is voor deze alternatieve bron van energie, maar ‘not in my backyard’. De Nederlandse economie kan niet meer zonder de inzet van de vele vakmannen uit het buitenland. Maar al deze honderden duizenden arbeidsnemers moeten wel ergens overnachten.”

Een woning is belangrijke voorwaarde om in Nederland te komen werken

“De specialisten die BouwGenius en TecLine rekruteren in met name Midden- en  Oost-Europa en die ingezet worden als timmerman of elektromonteur, zijn goed opgeleide vakspecialisten zijn die overal ter wereld kunnen werken. Alleen als wij het aantrekkelijk houden om in Nederland te werken, kunnen wij over voldoende capaciteit blijven beschikken. Het idee dat arbeidskrachten in deze landen smeken om in Nederland te mogen werken, heerst blijkbaar nog bij veel mensen, maar niets is minder waar. Alleen door het bieden van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket zijn mensen bereid om in Nederland te komen en blijven werken: aansprekende projecten, continuïteit, voldoende werkbare uren. Vooral ook een plezierig onderkomen met voldoende privacy en wifi om met het thuisfront in contact te blijven. Het zou ontzettend jammer zijn als andere gemeenten het voorbeeld van Deurne volgen. Ik ben altijd bereid om met de politiek gesprek te gaan over dit onderwerp.”

Bekijk  de uitzending hier, het item start op 17.27

 

 

top