Vakkundig geschoolde timmerlieden direct inzetbaar dankzij BouwGenius

Vakkundig geschoolde timmerlieden in de bouw zijn goud waard. Maar ze zijn moeilijk te vinden. BouwGenius biedt de oplossing en zorgt binnen één of twee weken voor invulling van vacatures. Voor een deel gaat het om mensen uit andere landen. Paul Muller is managing director van de uitzendorganisatie, die een aantal vestigingen heeft in Nederland, Duitsland en een aantal Oost-Europese landen. “De oorsprong van onze onderneming ligt in de techniek. Het bedrijf TecLine recruteerde vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam Duitse en Oost-Europese vaklieden voor functies in de elektrotechniek. Later bleek dat er ook een grote behoefte was aan timmerlieden in de bouw. Daarom is BouwGenius in het leven geroepen. Techniek en bouw zijn twee verschillende werelden.” Personeel wordt rechtstreeks ingezet bij de opdrachtgever. Muller: “Denk aan allround-, beton-, renovatie- of afbouw timmerlieden. Zij hebben alle een vakopleiding gehad en zijn direct operationeel.”

Strategische samenwerking
Muller vertelt dat BouwGenius graag een strategische samenwerking aangaat met de opdrachtgever. “De bouw zit op dit moment in een lastige periode. Na de crisisperiode van zo’n tien jaar geleden zijn er nu weer personeelstekorten. Terwijl de bouwproductie omhoog moet in verband met de woningnood, doen zich vertragingen voor in verband met de stikstof- en pfasscrisis. De orderportefeuille van bouwbedrijven is goed gevuld, maar misschien moeten er toch mensen worden ontslagen. Een flexibele schil biedt oplossingen voor fluctuerend personeelsbestand. Wij gaan daarover graag het gesprek aan met de klant.“

Reiskosten

Ongeveer tweederde van de timmerlieden die via BouwGenius worden ingezet, is van Nederlandse komaf. De rest is buitenlands. Volgens Muller is het een misvatting te denken dat buitenlands personeel goedkoper is. “Iedereen wordt betaald volgens de Nederlandse CAO. De grote winst voor de opdrachtgever zit ‘m in het feit dat er minder gereisd hoeft te worden om bij de bouw te komen. Nederlanders moeten vanuit hun woonplaats
altijd eerst naar het werk toe en later weer terug naar huis. Dat kost tijd en dus geld. Onze mensen reizen als het ware met de bouwprojecten mee. Ze worden direct in de buurt gehuisvest, hetgeen veel tijd en reiskosten scheelt. Groot voordeel is dan ook dat je deze mensen landelijk kunt inzetten.” Volgens Muller zijn er nog meer voordelen. Omdat de buitenlandse werknemers dichtbij wonen, werken ze nog graag een uurtje door. “Bovendien zijn ze supergemotiveerd, omdat ze meestal geld sturen naar familie. Daarom kijken ze ook niet op een uurtje meer of minder. Deze mensen zijn sowieso erg gemotiveerd als je bedekt dat ze toch een
groot deel van het jaar van huis zijn om geld te verdienen voor hun achterban in landen als Roemenië, Bulgarije of Polen, die ze meestal alleen in de vakanties zien.”

Taal
Volgens Muller is het niet nodig om de buitenlandse medewerkers allemaal Nederlands te leren. “Iedereen spreekt wel Engels, dus als je een voorman hebt die deze taal spreekt, is dat voldoende om het hele team aan te sturen. Overigens werkt BouwGenius in koppels waarbij er altijd één zich goed verstaanbaar kan maken in het Engels. Het is makkelijker om één man Engels te leren dan dertig mensen Nederlands. De taal is in de praktijk nooit een probleem.” Volgens Muller speelt er bij de inzet van buitenlandse timmerlieden ook nog een belangrijk cultureel verschil. “In alle ons omringende landen is de ‘baas de baas’. Personeel is gewend
om aanwijzingen van hogerhand te krijgen en deze op te volgen. Dit in tegenstelling met het Nederlandse poldermodel, waarbij je samen om de tafel gaat zitten om te bekijken wat er gedaan moet worden.”

BouwGenius werft mensen voor projecten in de woningbouw, industrie, infrastructuur en utiliteitsbouw. De onderneming is VCU en NEN 4400 gecertificeerd. Elke week komen er nieuwe vakmensen naar Nederland.

Bron: Bouw & Aanbesteding

top