Vooroordelen buitenlands personeel

Uit onderzoek onder 1.000 Nederlanders blijkt dat 83 procent vindt dat Oost-Europees personeel hetzelfde salaris moet krijgen als autochtone Nederlanders.

Maar 45 procent van de Nederlanders denkt ook dat Oost-Europeanen de meest criminele migrantengroep in Nederland is.

Het onderzoek onder 1.000 Nederlanders is uitgevoerd in opdracht van TecLine. Paul Muller is CEO van TecLine en BouwGenius, bedrijven die voor personeel bemiddelen in de bouw en techniek. “‘We merken dat het tekort aan personeel niet automatisch wordt opgevuld met Oost-Europees personeel, vanwege vooroordelen. Daarom hebben we laten onderzoeken of die vooroordelen breed gedragen worden in Nederland, of dat het alleen onze sectoren betreft. Het is teleurstellend om te concluderen dat deze mening breed gedragen wordt.”

CBS
Uit de voorlopige cijfers van het CBS over 2016 blijkt dat autochtone Nederlanders het meest crimineel zijn. Er zijn namelijk 93.320 autochtone verdachten van misdrijven en geen enkele migrantengroep komt daarbij in de buurt. Wanneer je deze getallen relateert aan de grootte van de bevolking in Nederland, dan staan Antilianen en Arubanen aan kop met 489 verdachten per 10.000 inwoners. Marokko is tweede met 421 en Suriname derde met 330. Oost-Europeanen scoren hierin 165 verdachten per 10.000 inwoners.

Resultaten onderzoek
In het onderzoek, waarin aan 1.000 Nederlanders is gevraagd onder welke migrantengroep zij denken dat de criminaliteit het hoogst is, scoorden Surinamers en Antilianen laag. Slechts 0,9 procent en 7,8 procent verwacht dat die twee groepen de meeste criminaliteit veroorzaken. En dat terwijl de cijfers van het CBS aantonen dat zij relatief op nummer 1 staan. Ook koos 46 procent voor Marokkanen, die qua relatieve cijfers van CBS op 2 staan. En 45 procent denkt onterecht dat Oost-Europeanen tot de migrantengroep behoren met de hoogste criminaliteit in Nederland. Wel geeft 83 procent van de Nederlanders in hetzelfde onderzoek aan dat Oost-Europanen voor gelijk werk ook hetzelfde salaris moeten krijgen als autochtone Nederlanders.

Muller: “In veel sectoren in Nederland is een personeelstekort, maar vakmensen die voor de deur staan komen er niet in door vooroordelen. Dat heeft niet alleen sociale, maar ook economische gevolgen. Het wordt tijd dat er niet alleen naar afkomst wordt gekeken maar ook naar kwaliteit, vaardigheden en diploma’s. Ook moeten we naar onze houding kijken en naar de arbeidsvoorwaarden, willen we economisch voordeel halen uit buitenlands personeel.”

bron: www.installatie.nl

top